Test

Activiteit 1 :

Deel je
mening !

Pedagogische fiche

Activiteit 2 :

Hoe zou jij reageren ?

Pedagogische fiche

Activiteit 3 :

Er was
eens ...

Pedagogische fiche

Het thema “sexting” komt op verschillende plaatsen terug in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. In elke graad zijn er eindtermen opgenomen die zeer specifiek over gender en online media gaan. Denk bijvoorbeeld aan de eindtermen over sociaal-relationele competenties. De eindtermen die specifiek seksualiteit en gender benoemen kan je in elke graad terugvinden onder lichamelijke en geestelijke gezondheid.

De eindtermen 1.7 en 1.8 kunnen expliciet gelinkt worden aan het thema sexting. Onder deze eindterm valt onder andere het stellen van seksueel en relationeel gedrag met aandacht voor toestemming, gelijkwaardigheid, vrijwilligheid, passend bij de leeftijd, passend in de context en zelfrespect. Voor de tweede graad worden termen zoals sextortion en sociale druk ook expliciet benoemd in deze eindtermen.

Door Sextoooh te gebruiken, werk je op een (in)directe manier aan heel wat eindtermen gerelateerd aan de thema’s seksualiteit, gender en mediawijsheid.

Ga je met de jongeren voor het eerst aan de slag rond sexting en genderstereotypes? Dan start je best met het thema “Ijsbreker” uit de activiteit “Deel je mening”. Aan de hand van de vragen krijg je samen met je groep een beeld of en hoe de jongeren al met sexting in contact geweest zijn.

Met jongeren werken rond sexting is veel meer dan gewoon de risico’s op tafel leggen en bespreken. De dynamieken die spelen tussen meisjes en jongens onderling en met elkaar, hebben een grote impact op de keuzes die ze maken. Zaken als erbij horen, anders willen zijn, imago, verliefd zijn, seksualiteit, vriendschap, … komen aan bod in deze tool.

Veel uitwisselingsplezier !

De grote gendershow